VATTEN, GLAS, LJUS

Högspänningsisolatorer på rör av rostfritt stål.
Vatten från toppen av varje pelare samt stråle i mitten


Tillbaka