INRE RÖRELSE

Röd svensk granit
Höjd: 390 cm
Tidigare placerad på Haubtstrasse i Weil am Rhein, Tyskland. Numera placerad i anslutning till Bruno Mathsson-husen i Kosta, Sverige.


Tillbaka